ברצונינו להציג בפניכם בפעם הראשונה את המרכזת החדשה של שבט גלים – דני ברנהולץ! דני תגיע אלינו לסן דייגו באמצע חודש אוגוסט. דני שיתפה סרטון היכרות קצר

We are happy to introduce you to the new Merakezet for Shevet Galim – Danni Berenholz. Danni will arrive in San Diego mid-August. Danni has shared the short introductory video below.